Pomogę Ci w przezwyciężaniu życiowych trudności

Karolina Idkowiak

psycholog, psychoterapeuta systemowy

O mnie


Karolina Idkowiak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą zrzeszonym w  Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej posiadającym atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego .
Pracuję w nurcie systemowym, prowadząc konsultacje psychologiczne, terapie indywidualną, par oraz rodzinną.

Towarzyszę osobom, gdy mierzą się z życiowymi rozterkami, trudnościami i kryzysami, kiedy są niezadowoleni z relacji z innymi ludźmi, prześladują ich lęki i niepokoje, czują się małowartościowi i samotni, kiedy pragną rozwijać się i osiągać nowe poziomy efektywności zawodowej, kiedy zadają sobie pytania o to, co mogą zrobić ze swoim życiem, aby przez to stawać się lepszym rodzicem czy małżonkiem...

Ukończyłam psychologię ze specjalnościami psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia edukacjiInstytucie Psychologii UAM w Poznaniu.
Jestem w trakcie certyfikacji na  Psychoterapeutę i Doradcę Systemowego Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej .
Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, grupach samodoskonalących i superwizyjnych.

Od 2010 r. prowadzę zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności w  Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach .

Od 2014 r. współpracuję z  Duszpasterstwem Akademickim Św. Rocha w Poznaniu , gdzie w ramach dyżuru psychologa prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię.

Jestem członkiem zespołu Centrum Słowo – Psychologia z Duszą , gdzie pracuję z osobami dorosłymi, parami oraz rodzinami.

Publikuję artykuły naukowe i popularno-naukowe w czasopismach krajowych ( Remedium , Wychowawca , Wychowanie w Przedszkolu ) poruszające głównie tematy związane z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Problemy będziemy mieli zawsze. Nie problem jest problemem, lecz to, jak ludzie sobie z nim radzą. To właśnie niszczy ludzi, a nie problem. Kiedy więc uczymy się inaczej sobie radzić, inaczej traktujemy problemy — i ich oblicze się zmieni.

Virginia Satir

Oferta


Być może przeżywasz kryzys w związku, odczuwasz lęki, masz poczucie, że obecna sytuacja Cię przerasta, jesteś nieszczęśliwa(y), nie wiesz jak odnaleźć się w nowej sytuacji, Twoja rodzina przeżywa trudności, odczuwasz brak chęci do działania, chcesz się rozwijać zawodowo, chcesz być lepszą żoną/lepszym mężem, efektywniej pracować w swoim zespole, …

Konsultacje
psychologiczne

jedno albo kilka spotkań, których celem jest określenie, na czym polega trudność, z którą zmaga się osoba; w efekcie wypracowane zostają możliwości pomocy i wsparcia klienta
Czytaj więcej...

50 min lub 80 min
100 zł lub 140 zł

Terapia
indywidualna

jest najczęściej wybieraną formą psychoterapii. To rozmowa, która przebiega w określonych ramach, jej przebieg zależy od tego, jakie cele stawia sobie klient
Czytaj więcej...

50 min
100 zł

Terapia
par

wśród najczęstszych trudności zgłaszanych u terapeuty są: konflikty, brak porozumienia i akceptacji, rozczarowanie, irytacja, problemy w komunikacji
Czytaj więcej...

80 min
140 zł

Terapia
rodzinna

to forma terapii, która skierowana jest do wszystkich członków rodziny (najczęściej rodziców i dzieci)
Czytaj więcej...

80 min
140 zł

Moja
historia

łagodna, nowatorska forma terapii i/lub wsparcia psychologicznego, której celem jest uzyskanie nowego spojrzenia na rodzinę lub osobę
Czytaj więcej...

50 min lub 80 min
100 zł lub 140 zł

Książka
terapeutyczna

narzędzie wsparcia dla rodziców i opiekunów, szczególnie pomocne w sytuacjach trudnych, ale niewymagających rozpoczęcia psychoterapii
Czytaj więcej...

50 min lub 80 min
100 zł lub 140 zł

Umów wizytę


Informacje praktyczne

  1. Umówioną wizytę można bezpłatnie odwołać lub przełożyć na 24 h przed spotkaniem. Po tym czasie klient proszony będzie o uiszczenie opłaty za zarezerwowany czas.
  2. W przypadku spóźnienia klienta(ów) spotkanie skończy się w zaplanowanym czasie.
  3. Spotkanie nie może się odbyć w przypadku nieobecności jednej z osób, który wyraziły wolę uczestniczenia w terapii/konsultacji.

Gabinet


Kórnik (Szczodrzykowo) - Centrum Słowo Psychologia z Duszą

Centrum Słowo Psychologia z Duszą W szczegóności zapraszam mieszkańców Kórnika, Robakowa, Dachowej, Gądek, Borówca, Kamionek, Kleszczewa

ul. Leśna 2
Szczodrzykowo
62-035 Kórnik

Jak dojadę samochodem?

Wyznacz trasę z Google Maps

Czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które się otworzyły.

Helen Keller

Częste pytania klientów


Psycholog, terapeuta, psychiatra? Do kogo powinnam/powinienem zgłosić się ze swoimi problemami?

Mimo, że o zdrowiu psychicznym mówi się otwarcie coraz częściej, to wciąż dość powszechnie profesje te są ze sobą mylone bądź rozumiane są jako równoznaczne.

Psycholog to osoba, która ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii. Tylko ona ma uprawnienia do prowadzenia diagnostyki psychologicznej i przeprowadzania testów psychologicznych. Może zajmować się orzecznictwem, rekrutacją, pracą badawczą oraz prowadzeniem różnego rodzaju szkoleń i warsztatów (np. komunikacyjne, biznesowe). Psycholog bez ukończenia szkoły psychoterapeutycznej nie ma uprawnień do prowadzenia psychoterapii. Jeśli potrzebujemy diagnozy czy opinii, wówczas warto udać się do psychologa. Spotkanie z tym specjalistą może być też owocne, jeśli poszukujesz wsparcia przy problemach dnia codziennego.

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia magisterskie humanistyczne (niekoniecznie psychologię) oraz odbyła specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne (w jego ramach: trening teoretyczny, praktyczny, pracę pod superwizją oraz tzw. doświadczenia własne lub własną terapię). Prowadzi terapię, która ma na celu wypracowanie zmiany pożądanej przez klienta. Z jego pomocy korzystają osoby, które mierzą się np. z zaburzeniami osobowości, odżywiania, snu, zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi czy objawami psychosomatycznymi. Pomocy w formie terapii małżeńskiej lub rodzinnej szukają osoby, które przeżywają kryzys związany z trudnościami w relacji lub też potrzebują wsparcia w związku z aktualną sytuacją życiową (choroba, przeprowadzka, śmierć członka rodziny).

Psychiatra to lekarz medycyny, który ma specjalizację z psychiatrii. Działa głównie poprzez farmakoterapię. Często wsparcie psychiatryczne jest potrzebne przy depresji, manii czy schizofrenii. Psychiatra może współdziałać z psychoterapeutą w procesie leczenie klienta.

Co to znaczy, że terapeuta pracuje w określonym nurcie terapeutycznym?

Psychologowie i terapeuci opierają się na różnych nurtach psychologicznych. Wśród głównych (i jednocześnie najbardziej zbadanych pod kątem skuteczności) koncepcji wyróżnia się:

  • podejście psychodynamiczne – w nurcie tym za szczególnie ważne uznaje się wzmocnienie funkcji ego i uzyskanie wglądu, czyli uświadomienie sobie własnych, ukrytych motywów oraz mechanizmów, które stoją za odczuwanymi przez klienta trudnościami;
  • podejście poznawczo-behawioralne – terapia skupia się wokół aktualnych trudności klienta – tj. wokół zachowań, które rozumiane są jako nieprzystosowawcze. Zmiana osiągana jest dzięki wprowadzeniu nowych zachowań poprzez wykorzystanie mechanizmów uczenia się uwzględniających rolę struktur poznawczych i przekonań jednostki;
  • podejście humanistyczno-egzystencjalne – deficyty czy trudności rozumiane są jako efekt niezaspokojenia psychologicznych potrzeb człowieka. W terapii stwarzane są warunki, które sprzyjają rozwojowi osoby, samorealizacji oraz wyzwalaniu wewnętrznych sił leczących;
  • podejście systemowe – według tego kierunku nie jest możliwe zrozumienie zachowania jednostki w oderwaniu od środowiska, w którym funkcjonuje. Próby wprowadzenia zmiany bez uwzględnienia kontekstu systemu, w jakim dana osoba funkcjonuje, skazane są na niepowodzenie lub na uzyskanie niesatysfakcjonującego efektu;

Obecnie często psychoterapeuci w swojej pracy wykorzystują elementy pochodzące z różnych szkół teoretycznych ( podejście integratywne).

Czym charakteryzuje się terapia systemowa?

Początki psychoterapii systemowej sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to doszło do połączenia dwóch organizacji zrzeszających psychoterapeutów (Double Bind Communications Project oraz Menthal Research Institute). Wspólna praca obu zespołów doprowadziła do zwrócenia szczególnej uwagi na rolę rodziny w powstawaniu i utrzymywaniu się zaburzeń psychicznych oraz zagadnienie komunikacji pomiędzy członkami rodziny.

Terapia systemowa może mieć formę pracy indywidualnej, rodzinnej lub małżeńskiej w zależności od potrzeb klientów.

Ujęcie systemowe jest równoznaczne z widzeniem człowieka w szerszej perspektywie, tj. w środowisku w jakim funkcjonuje. Rzeczywistość z jaką przychodzi/ą klient/ci rozumiana jest jako pewna historia (lub ich zbiór), która uwzględnia specyficzną perspektywę, znaczenia oraz wyjaśnienia, jakie nadawane są danym wydarzeniom i elementom. Ważne wydaje się spojrzenie na trudności z uwzględnieniem roli jaką odgrywają względem danego środowiska (np. bliskich osób, współpracowników) oraz z drugiej strony wpływu środowiska na ich powstanie i podtrzymanie. Ułatwia to pracę nad zmianą.

Inną właściwą dla terapii systemowej ideą jest widzenie klienta jako osoby, która jest ekspertem w dziedzinie własnych przeżyć. Zadaniem terapeuty jest stworzenie optymalnych warunków dla odkrycia przez klienta(ów) własnych zasobów, które pozwolą osiągnąć pożądaną przez niego (nich) zmianę.

Czy psychoterapeuta może zapisywać leki lub wystawiać zwolnienie lekarskie?

Nie, takie uprawnienia posiadają tylko lekarze.

Co to znaczy, że terapeuta podlega superwizji?

Superwizja stanowi ważny element warsztatu pracy psychoterapeuty. Są to spotkania zespołu psychoterapeutów, podczas których następuje wzajemne dzielenie się doświadczeniami, przemyśleniami, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności w pracy terapeutycznej, wypracowywanie nowych rozwiązań czy dochodzenie do nowego spojrzenia na problem. Jest to istotne narzędzie rozwoju terapeuty i ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Czy sprawy, które poruszane będą podczas spotkania, są objęte tajemnicą zawodową?

Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że kwestie poruszane w trakcie spotkań nie mogą być ujawniane. Do przestrzegania tajemnicy zobowiązani są także superwizorzy, czyli osoby konsultujące terapię.

Jak mogę rozpocząć terapię? Czy muszę się do niej przygotować?

Rozpoczęcie pracy terapeutycznej nie wymaga specjalnych przygotowań. Wystarczy umówić się na wizytę.

Jak wygląda pierwsze spotkanie z terapeutą?

Pierwsza wizyta u psychoterapeuty ma charakter konsultacji. Zwykle akcent położony jest na przyjrzenie się aktualnej sytuacji życiowej klienta (czym się zajmuje, czy jest w związku, z kim mieszka, jaki jest jego stan zdrowia), rodzaju trudności z jakimi się mierzy oraz oczekiwaniom, jakie ma względem terapii. Głównym celem konsultacji jest rozeznanie, jaka pomoc jest w tym momencie najbardziej potrzebna. Jest to też czas, kiedy dzięki wzajemnemu poznaniu klienta i terapeuty, możliwe jest podjęcie przez obie strony decyzji, co do kontynuacji spotkań. Ważne jest, aby klient odpowiedział sobie na pytanie: jak czułem się podczas spotkania z terapeutą? czy mógłbym/abym rozmawiać z nim/nią o moich trudnościach? czy ten terapeuta jest dla mnie właściwą osobą?

Czy podczas terapii mogę liczyć na konkretne i gotowe rozwiązania?

Dobry psychoterapeuta nie dostarczy pacjentowi „gotowców”, mając świadomość, że to klient jest ekspertem w sprawie rozwiązywania swoich trudności.

Terapia można przyrównać do drogi, której cel określa klient. Tylko on posiada mapę oraz kompas. Bez nich podróżnik błądzi, „kręci się w kółko”, traci energię. Rolą terapeuty jest pomoc klientowi w odnalezieniu mapy i kompasu oraz stworzenie takich warunków, w których może bezpiecznie uczyć się, jak je wykorzystywać.

Ile trwa i kiedy kończy się terapia?

Psychoterapia kończy się, kiedy klient uzna, że osiągnął założony cel, a zmiany, jakie nastąpiły w jego życiu są dla niego satysfakcjonujące. Czas trwania jest różny - może obejmować od kilku do kilkudziesięciu sesji.

Co to znaczy, że terapeuta kieruje się wartościami chrześcijańskimi?

Jest to sfera zależna od indywidualnego podejścia terapeuty. Osobiście w pracy kieruję się wartościami chrześcijańskimi. Nie oznacza to, że nie pracuję z osobami, którym sfera wiary chrześcijańskiej jest odległa. Jeśli w woli klienta jest poruszanie się w sferze duchowości, to na miarę możliwości towarzyszę mu w tej podróży pamiętając oczywiście, że terapeuta chrześcijański nie jest doradcą czy kierownikiem duchowym. Widzenie psychologii i chrześcijaństwa jako swoistej całości pozwala na zrozumienie doświadczeń duchowych klientów. Mogą w bezpiecznej atmosferze mówić o takich aspektach swoich przeżyć, które mogłyby nie znaleźć pełnego zrozumienia w pracy z terapeutą, dla którego sfera ta jest daleka.

Całkowicie zgadzam się ze słowami:

Pomost łączący nauki Jezusa, ze współczesnymi teoriami psychologicznymi, jest solidny, a przeprawa po nim bezpieczna.

Mark Baker, Jezus największy terapeuta wszech czasów. Psychologiczne przesłanie Ewangelii